EN / SV

Bolagsstyrningsrapporter

Försäkran om överensstämmelse med svensk kod för bolagsstyrning: Ingen separat revisionsberättelse om bolagsstyrning krävs enligt maltesiska bestämmelser eftersom bolagsstyrningsrapporten utarbetas enligt principerna i den svenska koden. Med undantag för de frågor som anges ovan och bestämmelse 7.5 (att styrelsen ska sammanträda med de lagstadgade revisorerna minst en gang per år utan ledningens närvaro), bekräftar styrelsen att de följer Svensk kod för bolagsstyrning.

Mer