EN / SV

Årsstämma & Extra bolagsstämma

Årsstämman är Kindred Groups högsta beslutande organ genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över bolaget. Nästa ordinarie årsstämma i Kindred Group plc kommer att hållas i maj 2022 i Stockholm.